fx-seri32.png

FX Seri32

Yardımcı Kartlar

  • ARL-300 kumanda sistemi icin tasarlanmış 24 durağa kadar destekleyen seri kabin tesisatı kartı
  • 2 kablo üzerinden haberleşme
  • Kumanda panosunda dış kayıtlar, revizyon kutusunda iç kayıtlar için kullanılabilme
  • Üzerindeki jumper ile iç veya dış kayıt ucu olarak seçebilme
  • ARL-300 kumanda kartı menüsünden ayarlanabilen Gray/Binary kod çıkışları
  • Kart üzerindeki A,B,C, ... dijital çıkışlarını: 7-segment, Gray kod, terslenmiş Gray kod, Binary kod ve terslenmiş Binary kod olarak programlayabilme
  • Kabin kayıt butonları, dijitaller , aşırı yük, tam yük, gong, yön okları, kabin lambası, otomatik kapı açma-kapama butonları, revizyonda hareket butonları ve Gray/Binary kod çıkışları için panodan kabine çekilecek tesisattan tasarruf