KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Arkel Elektrik Elektronik San. Tic. A.Ş. bünyesindeki tüm çalışanlar, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini ana ilke olarak benimsemiştir. Çalışanlarımız bu sistemleri uygulamaktan, geliştirmekten ve gerekli kaynakları sağlamaktan sorumludur. Bu kapsamda;

 • Kalite açısından müşterilerimizin beklentilerini hızlı ve esnek şekilde karşılarken doğaya ve insana saygılı sürekli gelişen bir ekip olarak çalışmayı,
 • Dayanıklı ürünler üretirken, verimli çalışmayı ve firelerimizi azaltmayı,
 • Hedeflerimize ulaşmak için en etkin yol olduğunu düşündüğümüz sürekli eğitime önem vermeyi,
 • Hedeflerimize ulaşmada, en büyük destekçimiz ve ortağımız olduğuna inandığımız çalışanlarımızın memnuniyetini yüksek tutmayı,
 • Yasal mevzuatlara ve müşteri şartlarına uymayı,
 • Bu yoğun rekabet dünyasında en önlerde yer almamızı sağlayacak olan Yönetim Sistemlerinin bir yaşam tarzı olduğunu kabul ederek, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
 • Yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına, satış sonrasında uzaktan ve yerinde verdiğimiz hizmetlerimiz ile çözüm sunmayı,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımımızla tedarikçilerimizi de geliştirmeyi,
 • Doğal kaynakların ekonomik kullanımını sağlamak için iş akışlarımızı periyodik olarak gözden geçirip gerekli tedbirleri almayı ve her yıl hedeflerimizi iyileştirmeyi,
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan her türlü atıklarımızı azaltıcı önlemler almayı, tekrar kullanım veya geri kazanım imkanları uygulamayı
 • Yeni projelerimizde alternatiflerin mevcut olduğu durumlarda çevre faktörünü ön planda tutmayı,
 • Tüm çalışanlar, ilgili taraf ve ziyaretçiler için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • İş Sağlığı Güvenliği ve çevre bilincinin tüm faaliyetlere yayılmasını sağlamayı,
 • Çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bireysel sorumluluk almaya teşvik eden bir kültür geliştirmeyi, sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizi artırmayı

 

Arkel Elektrik Elektronik San. Tic. A.Ş olarak taahhüt ederiz.

 

                                                                                                                                                        CEO

                                                                                                                                                  Cenk CEYLAN