Çerezlere İlişkin Aydınlatma Metni

ÇEREZLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, Eyüp Sultan Mah. Şah Cihan Cad. No: 69/B Sancaktepe/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 386628 sicil numarası ile kayıtlı ARKEL ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır. 

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız, hukuki sebebi ve haklarınız hakkında sizlere bilgi vermektir. 

İnternet sitemizde yalnızca hizmetin sağlanması için kesinlikle gerekli olarak birinci taraf oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. 

 

Çerez Çeşitleri 

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. 

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen adres tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse, kullanıcının ziyaret ettiği adres dışında farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde yalnızca birinci taraf çerez kullanılmaktadır. 

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Çerezler kullanım amaçlarına göre kesinlikle gerekli, işlevsel veya reklam/pazarlama gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde açıkça talep etmiş olduğunuz bilgi toplum hizmetlerinin sunulabilmesi için kesinlikle gerekli çerezler kullanılmaktadır. 

Bu kapsamda, internet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

 

Çerezin

İsmi

 

Çerezin Amacı

 

Çerezin

Tipi

 

Çerezin

Saklanma

Süresi

 

 

_ga

 

Google Etiket Yöneticisi, bu çerezi Google hizmetlerini kullanan web sitelerinin reklam verimliliğini ölçmek için kullanır.

 

 

Üçüncü taraf çerez

 

 

3 ay

 

 

 

_gcl_au

 

Google Etiket Yöneticisi, bu çerezi Google hizmetlerini kullanan web sitelerinin reklam verimliliğini ölçmek için kullanır.

 

 

Üçüncü taraf çerez

 

 

3 ay

 

 

_ga_*

 

Google Analytics bu çerezi sayfa görüntülemelerini depolamak ve saymak için kullanır

 

 

Üçüncü taraf çerez

 

 

1 yıl 1 ay 4 gün

 

 

 

_hjSessionUser_*

 

 

Hotjar bu çerezi, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerden elde edilen verilerin, o siteye özgü Hotjar Kullanıcı Kimliğinde kalıcı olan aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlamak için kullanır.

 

 

Üçüncü taraf çerez

 

 

1 yıl

 

 

 

_hjSession_*

 

Hotjar bu çerezi, aynı siteye yapılan sonraki ziyaretlerden elde edilen verilerin, o siteye özgü Hotjar Kullanıcı Kimliğinde kalıcı olan aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlamak için kullanır.

 

 

Üçüncü taraf çerez

 

 

1 saat

 

 ASP.NET_SessionId

 

Arkel kullanıcısı giriş yaptığında giriş yapan kullanıcıya ait bilgileri tutmak için kullanılır.

 

 

Birinci taraf çerez

 

 

1 yıl

 

IP bilgilerinizle ilişkilendirmek suretiyle kişisel verileriniz işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz başka veri sorumlularına aktarılmamaktadır.

Söz konusu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.

6698 sayılı Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Eyüp Sultan Mah. Şah Cihan Cad. No: 69/B Sancaktepe/İstanbul adresine yazılı olarak veya e-postanızın sistemimizde kayıtlı bulunması halinde info@arkel.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Bilginize sunarız.