Başvuru ve İşe Alım Süreci

İşe Alım Süreci  

İnsan Kaynağı ihtiyaçları Arkel’in kısa ve orta vadeli hedefleri doğrultusunda karşılanır. Pozisyonun  gerektirdiği eğitim seviyesi göz önünde bulundurularak, yeniliklere ve değişime açık, değerlerimizi  benimseyip yaşatacak insan kaynağının kazandırılması hedeflenmektedir.

Mülakat Aşaması

Aday seçiminde, gelişim potansiyeli olan kişilerin Arkel’in yetkinliklerine, ilgili pozisyonun gerektirdiği  niteliklere uygunluğu ve sektörel koşullar dikkate alınır. 
Özgeçmişe uygun açık pozisyon olması halinde mülakat organizasyonu gerçekleştirilmektedir. Yapılan görüşmeler esnasında özgeçmişle birlikte iş ve ekibe uygunluk değerlendirilmektedir. 

Profil Analizi ve Mesleki Yeterlilik 

Yapılan görüşmelerin olumlu ilerlemesi durumunda tüm adaylara Kişilik Envanteri uygulanmaktadır. 
Pozisyon özelinde genel yetenek, teknik/mesleki yeterlilik sınavı ve yabancı dil sınavları da  uygulanmaktadır. 

Referans Araştırma Aşaması 

Süreci olumlu ilerleyen adayların referans araştırmaları gerçekleştirilmektedir. 

Değerlendirme Sonucu

Tüm adaylara süreçle ilgili geri dönüş sağlanmaktadır. Sürecin olumlu değerlendirilmesi durumunda adaylara iş teklifi yapılmaktadır. 

İşe Başlama ve Oryantasyon 

Arkel ailesine yeni katılan çalışanların organizasyona ve pozisyona hızlı adaptasyonunu sağlamak için  oryantasyon programı planlanmaktadır. 


Yan Haklar ve Uygulamalar   

• Özel Sağlık Sigortası 
• Servis Hizmeti 
• Yemekhane Hizmeti 
• Belirli pozisyonlar için araç tahsisi 
• Belirli pozisyonlar için cep telefonu ve/veya GSM hattı 
• Yıl içerisinde kullanılmak üzere 3 iş günü ücretli mazeret izni 
• Acil durumlar nedeniyle yaşanabilecek maddi sıkıntıların giderilmesi için Maaş Avansı ve  Taksitli Avans uygulaması 
• “Bir Fikrim Var!” öneri değerlendirme ve ödüllendirme sistemi  
• Departman bazlı performans değerlendirme ve ödüllendirme sistemi 


Staj Olanakları   

Stajyer öğrenciler, şirketimiz için ileriye dönük yetişmiş insan kaynağını oluşturmaktadır. Staj yapılan  süre içerisinde gösterilen performans ve gelişim, ileride oluşabilecek açık pozisyonlarda değerlendirilme fırsatı sağlamaktadır.  
Üniversite ve Teknik/Ticaret Meslek Lisesi öğrencilerine ilgili departmanlarda eğitimlerine uygun  olarak zorunlu staj imkanı sağlanmaktadır. 
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince çıraklar, Arkel’in Üretim, Lojistik ve Satış Sonrası Hizmetler departmanlarında işbaşı eğitimlerini alabilmektedir.