KVKK Formu

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU VE BAŞVURU ESASLARI

İşbu metinde yer alan bilgiler ve metin ekinde yer alan form, Arkel Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında Şirket’e yöneltilecek başvurulara ilişkin olarak yalnızca tavsiye niteliğinde olup başvuruda bulunacak ilgililere genel bilgi sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu metinler, Şirket’e yapacağınız başvurunun hukuka uygun olarak gerçekleşmesi konusunda herhangi bir beyan ve taahhüt içermemekte olup bu husustaki her türlü sorumluluk tarafınıza aittir.

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

Veri sahibi başvuru formunu indirmek için tıklayınız.