Staj Olanakları

Staj Olanakları

  • Stajyer öğrenciler, şirketimiz için ileriye dönük yetişmiş insan kaynağını oluştururlar. Staj yaptıkları süre içinde gösterecekleri performans ve gelişim, ileride oluşabilecek pozisyonlara aday olabilme fırsatını sağlar.

 

Üniversite Stajyerleri

  • Firmamız bünyesinde, yaz döneminde, Arge ve Bilgi işlem(Yazılım) bölümlerinde, son sınıf öğrencileri için, staj imkanı bulunmaktadır. Staj dönemleri ilgili okulların süresini belirtmediği durumlarda, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında olmak üzere 3 dönemdir. İnsan Kaynakları sözlü mülakatları yapar. Seçilen stajyerler ilgili bölüm müdürü ile görüştürülür.Staj süresi, ilgili öğretim kurumunun belgelediği sürenin üzerinde olamaz.

 

Ticaret/Teknik/Meslek Lisesi Stajyerleri

  • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince firmamızın Bakım Onarım ve Muhasebe Finans Bölümlerinde yaz ve kış dönemlerinde staj imkanı bulunmaktadır. (Toplu yıllık izin dönemleri hariç)Kış dönemi stajları, okulun belirlediği haftanın üç işgününde ve bir öğretim yılı içinde yapılır.İnsan Kaynakları sözlü mülakatları yapar. Seçilen stajyerler ilgili bölüm sorumlusu ile görüştürülür.Staj süresi, ilgili öğretim kurumunun belgelediği sürenin üzerinde olamaz.

 

Mesleki Eğitim Merkezi Çırakları

  • 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince çıraklar, firmamızın Üretim ve Teknik Servis bölümlerinde pratikte eğitim alabilmekteler.(Çırak sayısı mevzuatta belirlenen sınırları geçemez)İnsan Kaynakları sözlü mülakatları yapar. Seçilen stajyerler ilgili bölüm sorumlusu ile görüştürülür.Kış döneminde çıraklar, okulun belirlediği haftanın dört işgününde ve yaz döneminde ise beş iş günü boyunca pratik eğitimlerine devam
    ederler.Not: Çıraklar, mesleki eğitimlerini firmamızda tamlayıp, lise eğitimlerini de bitirmişler ise, aynı zamanda bu süreleri takiben askerlik vazifelerini de yaparlar ise, firmamızın ilgili bölümlerine personel alımı durumunda öncelik tanınacaktır.