İşe Alım Yönetimi

İşe Alım Süreci

İnsan kaynağı ihtiyaçları Arkel’in kısa ve orta vade hedefleri doğrultusunda karşılanır.

Pozisyonun gerektirdiği eğitim seviyesi göz önünde bulundurularak, yeniliklere ve değişime açık, değerlerimizi benimseyip yaşatacak insan kaynağının kazandırılması hedeflenmektedir.

Aday seçiminde, gelişim potansiyeli olan kişilerin Arkel’in yetkinliklerine, ilgili pozisyonun gerektirdiği nitelik/tecrübeye uygunluğu ve sektörel koşullar dikkate alınır.

Deneyimli ve deneyimsiz adaylar İnsan Kaynakları Bölümü yetkilileri ile personel ihtiyacı olan bölüm yetkilisinin katıldığı görüşmelere davet edilir.

Pozisyon özelinde mülakat haricinde, genel yetenek, teknik/mesleki yeterlilik sınavı ve yabancı dil sınavları da kullanılmaktadır.

Açık Pozisyonlar

Arkel insan gücü planlaması doğrultusunda deneyimli ve deneyimsiz personel alımı yapılmaktadır. Aday arayışımız ve açık kadrolarımız için lütfen tıklayınız.

Ücret ve Yan Haklar Yönetimi

Ücret ve Yan Haklar​​

Ücretlendirme

Arkel, başarılı performansı ödüllendiren, üstlenilen roller ile alınan sorumluluk seviyelerine göre ücret seviyelerini belirleyen, genel piyasa ve ekonomik koşullara uygun ücretlendirme yönetimi uygulayan bir organizasyondur.
Ücretlendirmedeki farklılıklar işin gerektirdiği bilgi ve deneyime dayan​​​​maktadır. Arkel’in uyguladığı ücret artışları, Piyasa Ücret Araştırmaları ve Yönetim kararına göre yapılır.

Çalışma Saatleri

Çalışanların günlük ve haftalık çalışma saatleri ile dinlenme süre ve saatleri iş kanunda belirtilen süreleri aşmayacak biçimde, işin gereklerine ve yerel koşullara göre saptanır. Uygulamada olan çalışma saatleri 07:45-17:45'dir.

İzin Uygulaması

Arkel yıllık ücretli izin uygulamasında, 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.
Buna göre; Hizmet Süresi İzin Süresi 1 Yıldan 5 Yıla Kadar 14 Gün ,5 Yıldan 15 Yıla Kadar 20 Gün , 15 Yıldan Sonrası 26 Gün yıllık izin hakkı kazanır.

​Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortamız, çalışanlarımızın sağlık giderlerini karşılar.